Lịch Phát Sóng Kênh THVL1 mới nhất

Lịch phát sóng THVL1 Chủ Nhật ngày 20/10/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/10/2019 (Chủ Nhật)

01:30Chuyến xe nhân ái 01:50Sức khỏe của bạn 02:05Chuyện hôm nay 02:20Ẩm thực nước ngoài 02:40Nhìn ra thế giớ

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Bảy ngày 19/10/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/10/2019 (Thứ Bảy)

01:30Chuyện cảnh giác 01:50Chuyện hôm nay 02:05Phóng sự 02:20Thế giới động vật 02:40Thế giới giải trí 03:00Ph

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Sáu ngày 18/10/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/10/2019 (Thứ Sáu)

01:30Thắp sáng niềm tin 01:50Đời sống pháp luật 02:05Phóng sự 02:20Nhìn ra thế giới 02:40Ẩm thực nước ngoài

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Năm ngày 17/10/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/10/2019 (Thứ Năm)

01:30Trái tim nhân ái 01:50Nông nghiệp bền vững 02:05Quốc phòng toàn dân 02:20Nhìn ra thế giới 02:40Không g

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Tư ngày 16/10/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/10/2019 (Thứ Tư)

01:30Phụ nữ ngày nay 01:50Ký sự truyền hình: Qua cù lao nước ngọt - Tập 1: Nước qua Cồn Én 02:05Nông thôn ngà

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Ba ngày 15/10/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/10/2019 (Thứ Ba)

01:30Bí ẩn song sinh 01:50Xây dựng Đảng 02:05Chuyên đề kinh tế 02:20Thế giới giải trí 02:40Không gian xanh 0

Lịch phát sóng THVL1 Chủ Nhật ngày 13/10/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/10/2019 (Chủ Nhật)

01:30Chuyến xe nhân ái 01:50Sức khỏe của bạn 02:05Chuyện hôm nay 02:20Ẩm thực nước ngoài 02:40Nhìn ra thế gi

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Bảy ngày 12/10/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/10/2019 (Thứ Bảy)

01:30Chuyện cảnh giác 01:50Chuyện hôm nay 02:05Phóng sự 02:20Thế giới động vật 02:40Thế giới giải trí 03:00Ph

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Sáu ngày 11/10/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/10/2019 (Thứ Sáu)

01:30Thắp sáng niềm tin 01:50Đời sống pháp luật 02:05Phóng sự 02:20Nhìn ra thế giới 02:40Ẩm thực nước ngoài

SHARE