Lịch Phát Sóng Kênh THVL1 mới nhất

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Hai ngày 19/08/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/08/2019 (Thứ Hai)

01:30Quyền năng phái đẹp01:50Ký sự truyền hình: Thăm lại vườn chim Bạc Liêu02:05Nhịp sống đồng bằng02:20Nhìn r

Lịch phát sóng THVL1 Chủ Nhật ngày 18/08/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/08/2019 (Chủ Nhật)

01:30Chuyến xe nhân ái01:50Sức khỏe của bạn02:05Chuyện hôm nay02:20Tạp chí khoa học02:40Nhìn ra thế giới03:00P

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Bảy ngày 17/08/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/08/2019 (Thứ Bảy)

01:30Chuyện cảnh giác01:50Chuyện hôm nay02:05Phóng sự02:20Thế giới động vật02:40Thế giới giải trí03:00Phim Việ

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Sáu ngày 16/08/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/08/2019 (Thứ Sáu)

01:30Thắp sáng niềm tin01:50Đời sống pháp luật02:05Phóng sự02:20Nhìn ra thế giới02:40Ẩm thực nước ngoài03:00Ph

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Năm ngày 15/08/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/08/2019 (Thứ Năm)

01:30Trái tim nhân ái01:50Nông nghiệp bền vững02:05Vì an ninh Tổ Quốc02:20Nhìn ra thế giới02:40Không gian xanh

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Tư ngày 14/08/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/08/2019 (Thứ Tư)

01:30Chuyện cảnh giác01:50Ký sự truyền hình: Rừng thuốc trong lòng Đồng Tháp Mười02:05Nông thôn ngày nay02:20Ẩ

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Ba ngày 13/08/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/08/2019 (Thứ Ba)

01:30Ký sự pháp đình01:50Xây dựng Đảng02:05Chuyên đề kinh tế02:20Thế giới giải trí02:40Không gian xanh03:00Phi

Lịch phát sóng THVL1 Thứ Hai ngày 12/08/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/08/2019 (Thứ Hai)

01:30Quyền năng phái đẹp01:50Ký sự truyền hình: Rừng thuốc trong lòng Đồng Tháp Mười02:05Nhịp sống đồng bằng02

Lịch phát sóng THVL1 Chủ Nhật ngày 11/08/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/08/2019 (Chủ Nhật)

01:30Chuyến xe nhân ái01:50Sức khỏe của bạn02:05Chuyện hôm nay02:20Tạp chí khoa học02:40Nhìn ra thế giới03:00P

SHARE