Lịch Phát Sóng Kênh THVL2 mới nhất

Lịch phát sóng THVL2 Chủ Nhật ngày 20/10/2019

Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/10/2019 (Chủ Nhật)

00:30Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.266 01:15Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra - T.246 02:00Con ông

Lịch phát sóng THVL2 Thứ Bảy ngày 19/10/2019

Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/10/2019 (Thứ Bảy)

00:30Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.265 01:15Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra - T.245 02:00Con ông

Lịch phát sóng THVL2 Thứ Sáu ngày 18/10/2019

Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/10/2019 (Thứ Sáu)

00:30Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.264 01:15Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra - T.244 02:00Con ông

Lịch phát sóng THVL2 Thứ Năm ngày 17/10/2019

Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/10/2019 (Thứ Năm)

00:30Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.263 01:15Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra - T.243 02:00Con ông

Lịch phát sóng THVL2 Thứ Tư ngày 16/10/2019

Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/10/2019 (Thứ Tư)

00:00Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.262 00:45Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra - T.242 01:30Con ông

Lịch phát sóng THVL2 Thứ Ba ngày 15/10/2019

Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/10/2019 (Thứ Ba)

00:00Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.261 00:45Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra - T.241 01:30Phụ nữ

Lịch phát sóng THVL2 Thứ Hai ngày 14/10/2019

Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/10/2019 (Thứ Hai)

00:30Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.260 01:15Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.240 02:00Bí ẩn s

Lịch phát sóng THVL2 Chủ Nhật ngày 13/10/2019

Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/10/2019 (Chủ Nhật)

00:30Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.259 01:15Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra - T.239 02:00Con ông

Lịch phát sóng THVL2 Thứ Bảy ngày 12/10/2019

Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/10/2019 (Thứ Bảy)

00:30Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.258 01:15Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra - T.238 02:00Con ông

Lịch phát sóng THVL2 Thứ Sáu ngày 11/10/2019

Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/10/2019 (Thứ Sáu)

00:30Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.257 01:15Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra - T.237 02:00Con ông

SHARE